• Dour : nie możesz tego przegapić!

    Von am 16. Juli 2015

    Dour Festival to wydarzenie muzyczne trwające ponad 5 dni, podczas którego na 8 scenach wystąpi ponad 200 zespołów. Spośród nich ekipa Cafébabel z Brukseli wybrała dla Was te, których nie można przegapić.

  • Ukraina: "To walka na śmierć i życie"

    Von am 1. Februar 2014

    W ze­szłym ty­go­dniu na ki­jow­skim Eu­ro­Ma­jdanie padły pierw­sze ofia­ry śmier­tel­ne, które natychmiastowo obwołano męczennikami ruchu antyrządowego. Jak bę­dzie roz­wi­ja­ła się sy­tu­acja na Ukra­inie, je­że­li na­praw­dę wy­buch­nie wojna do­mo­wa, a Unia Eu­ro­pej­ska bę­dzie nadal od­wra­ca­ła wzrok od swojego wschodniego sąsiada?